top of page

Buvatnet fritidsområde
Buvatnet er et godt tilrettelagt område for friluftsliv like nord for Berkåk sentrum.


Det er opparbeidet en turvei rundt vatnet som er godt egnet for handicappede. På vestsiden av vatnet følger turveien langs E6, men her kan en alternativt krysse E6 i nord-enden av vatnet og bruke Gamle Kongevei tilbake til Berkåk.


På sommerstid er badeplassen på østsiden en populær tumleplass for små og store. Her er det toalett og rasteplass. En egen sandvolleyballbane hører og til anlegget.Det er mulig å leie båt eller kano for de som måtte ønske det. Utleie administreres av Mjuklia Leirsted og Gjestegård – tlf 72 42 82 30.

I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på Buvatnet. Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fisk og sild for eksport. Dette var før kjøleskap og fryser fantes! Infotavle og skilting forteller om dette ved nordøstsiden av vatnet.

Buvatnet er et populært utfartsområde blant lokalbefolkningen i Rennebu. Vi ser gjerne at turister og besøkende bruker området sammen med oss.Generell informasjon

Det er mulig å leie båt eller kano

for de som måtte ønske det.

Utlånet administreres av landbrukskontoret.

For å låne nøkkel må en ta kontakt med Bygdasenteret tlf 72 42 77 05.Skiltet avkjørsel til Buvatnet

ved Circle K (Statoil Berkåk)

18 visninger

Comments


bottom of page