top of page

Medlemmer

Rennebu Næringsforening oppfordrer alle til å handle lokalt her i Rennebu så langt det lar seg gjøre. Det er viktig for å opprettholde både det lokale næringslivet og innbyggertallet.


TENK GLOBALT - HANDLE LOKALT!

 

HYTTER OG TRE

Nerskogveien 1980, 7393 Rennebu

72426490 

Postmyrveien 15, 7391 Rennebu

950 93 400

Stamnan, 7392 Rennebu

416 56 996

Ulsberg, 7398 Rennebu

482 12 667

Postmyrvn 19, 7391 Rennebu

480 49 872

Ivar Langklopp Buveien 12 7391 Rennebu

906 53 315

J. O. Halland, Berkåk 7391 Rennebu

901 02 951

Sveinung Kosberg, Berkåk 7391 Rennebu

916 40 473

Industriveien 3, 7391 Rennebu

72 42 54 66

Voll, 7393 Rennebu

72 42 67 30

Terminalveien 14, 7391 Rennebu

950 93 083

HYTTETOMTER

 

 

 

Ingrid Hoel, Stamnan, 7392 Rennebu

995 13 528

Nerskogveien 1980, 7393 Rennebu

72426490 

Postmyrveien 15, 7391 Rennebu

950 93 400

Ulsberg, 7398 Rennebu

482 12 667

Per Joar Gunnes, Berkåk, 7391 Rennebu

995 53 955

 

BYGG/EIENDOM/NÆRINGSAREAL

I. Langklopp, Buvn. 12, Berkåk, 7391 Rennebu

906 53 315

Postboks 2, Berkåk, 7391 Rennebu

480 49 872

Gunnar Halgunset, Industriveien 2 Berkåk,7391 Rennebu

918 30 075

Industriveien 1, Berkåk, 7391 Rennebu

72 40 22 00

Undals Verk Næringspark

Kosbergveien 126, Berkåk 7391 Rennebu

922 92 880

 

REISELIV

Bygdasenteret AS - Turistinfo

Mjukliveien 1 7391 Rennebu

72 42 77 05

OVERNATTING

 

 

 

Mjukliaveien 1, Berkåk 7391 Rennebu

72 42 72 20

Trondheimsveien 4266, 7391 Rennebu

72 42 59 33

Mjukliveien 15, 7391 Rennebu

72 42 82 30

Per Joar Gunnes

995 53 955

Hæverstølen 7397 Rennebu

906 67 591/471 75 525  

SPISESTEDER/MAT

 

 

 

Nerskogen, 7393 Rennebu

916 26 253

Stasjonsveien 7 B, Berkåk, 7391 Rennebu

919 23 522

 

Mjukliveien 1, Berkåk 7391 Rennebu

72 42 72 20

Myrveien 4, Berkåk 7391 Rennebu

72 42 71 23

Nerskogsveien 2155, Nerskogen, 7393 Rennebu

900 78 980

OPPLEVELSER

 

 

 

Orkdalsveien 2366, Grindal,7393 Rennebu

928 56 630

Mjukliveien 1, Berkåk, 7391 Rennebu

 

Gamle Kongevei 2494, Hæverstølen , 7397 Rennebu

906 67 591/471 75 525  

Orkdalsveien 848, 7392 Rennebu

909 60 190

 

HANDEL OG SERVICE

DAGLIGVARER

 

 

 

Nerskogsveien 2035, 7393 Rennebu

916 26 253                   

Paralellveien 8, 7391 Rennebu

979 94 843

Myrveien 6, 7391 Rennebu

72 42 71 17

Orkdalsveien 1393, 7393 Rennebu

72 42 65 50

ENERGISTASJONER

 

 

 

Orkdalsveien 3, Berkåk 7391 Rennebu

72 42 73 37

Industrivn. 10 7391 Rennebu

72 42 71 50

Mjukliveien 1, Berkåk 7391 Rennebu

72 42 72 20

ANNEN HANDEL

 

 

 

Postmyrveien 12, Berkåk, 7391 Rennebu

72 42 75 90

Myrveien 4, Berkåk, 7391 Rennebu

72 42 74 45

Industriveien 2 Berkåk 7391 Rennebu

400 07 042

Postmyrveien 21, Berkåk, 7391 Rennebu

72 42 80 10

Postmyrveien 22, Berkåk, 7391 Rennebu

988 66 289

Stamnan, 7392 Rennebu

72 42 65 60

THS Engros AS

Postboks 11, Berkåk 7399 Rennebu

988 99 123

ANNET

 

 

 

Ola Setroms veg 17 7340 Oppdal

72 42 82 50

Postmyrvn. 19 , Berkåk, 7391 Rennebu

72 42 82 00

Postmyrveien 19, Berkåk, 7391 Rennebu

72 40 20 38

Myrveien 6, 7391 Rennebu

72 49 80 00

Myrveien 4, 7391 Rennebu

72 42 76 66

Inge Krokans veg 15 A 7340 Oppdal

72 42 40 04

Voll Flerbrukssenter AS

Orkdalsveien 1421 Voll, 7393 Rennebu

909 73 269

Postmyrveien 20 , Berkåk, 7391 Rennebu

 

Inge Krokans veg 11 7340 Oppdal

72 42 44 44

Postmyrveien 12, 7393 Rennebu

461 13 146

Sjøfartsgt. 3 7736 Steinkjer

971 37 154

ENERGI

 

 

 

Postmyrveien 21, Berkåk, 7391 Rennebu

975 60 280

Terminalveien 12 Berkåk, 7391 Rennebu

918 11 623

Terminalveien 7, Berkåk, 7391 Rennebu

72 42 83 00

Postmyrveien 21, 7391 Rennebu

72 42 80 10

 

TRANSPORT

Nerskogveien 2305, Nerskogen, 7393 Rennebu  

41654516

Orkdalsveien 982, Stamnan, 7392 Rennebu  

72 42 66 54

Liaveien 102, Ulsberg,7398 Rennebu

938 08 858

Nyløkkja, Berkåk, 7391 Rennebu

926 46 626

 

ANNET

Trondehiemsveien 4472 7391 Rennebu

957 32 754

Myrveien 1,7391Rennebu

72 42 81 00

Inge Krokanns vei 9 7340 Oppdal

928 78 845

Skulsvingen 10, 7340 Oppdal

926 43 8823 visninger

Comments


bottom of page