top of page

Ordfører Per Arne Lium informerer

Velkommen til Rennebu.com


foto:Rennebu kommune
Ordfører Per Arne Lium

Målet for Rennebu kommune med denne siden er å få ut informasjon om hva som foregår i kommunen. Så kan en si at vi har hjemmeside og facebook allerede som vi kan bruke, men de sidene er kun for kommunen. Rennebu.com er i tillegg tenkt for næringsliv og andre aktører som har behov for kontakt med befolkningen og besøkende i Rennebu. Kort og godt en samleside for alle aktører i Rennebu.

Jeg som ordfører vil prøve å kommunisere med jevnlige mellomrom saker som pågår og er aktuelle. Det blir ikke detaljert informasjon, så hvis det er interesse i enkelte saker må det tas kontakt med meg. Noen saker jeg tar med denne gang.

  • 19.juni gjorde Miljødepartementet et overraskende vedtak om stans i laksefiske i 33 elver. Herunder Orkla. Bakgrunn er bekymring for villaksstammen mange steder. Dette har store konsekvenser for de som har sin næring fra lakseturisme. Vi prøver å få frem den fremtidsretta forvaltninga som er gjort i Orkla gjennom mange år, og håper at Orkla kan åpnes snart med de ekstra tiltak som Orkla fellesforvaltning setter inn.

  • Trollheimen fra Landskapsvernområde til Nasjonalpark? Vi fikk i siste kommunestyremøte informasjon om videre behandling. Kommunestyret skal innen 1.nov. gjøre vedtak om endring av verneform skal utredes. Vi ønsker at mange kan få si sin mening om dette spørsmålet, og legger opp til involvering utover høsten.

  • Orkdalspakken- vi fikk også informasjon om Orkdalspakken fra Trøndelag fylkeskommune siste KS møte. Pakken omhandler nødvendige utbedringer på fylkesveinettet, FV710 (mot Brekstad), F65 og F700(Berkåk). I Rennebu er det Grana brua og Mærk bru som skal bygges ny. Hovedspørsmålet her blir om vi godtar bompenger! Det er antatt en bom i nærheten av kommunegrense med en pris på kr.45 pr. passering.

  • E6 bygging. Som de fleste sikkert har fått med seg, så er bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i gang. Kommunen er i forhandlinger med Nye Veier om forskjellig uavklarte saker. Dette gjelder både vei og annen infrastruktur. Vi satser på en god dialog til beste for både kommunen og veianlegget.

  • KPA- står for Kommunens Plan for Areal. Denne er til revidering, og arbeidet har pågått siden 2021! Mange innsigelser vi arbeider med, og håper å få godtatt planen i løpet av høsten-2024 .

Ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER

Mvh. Per Arne Lium.

32 visninger

Comments


bottom of page