top of page

Status i distriktssatsinga I-LAG

Oppdatert: 10. jul.

De første 6 månedene i prosjektet er historie. Siden vi ble med på satsingen jobbes det i Rennebu med:  • Mattilbud til kommuneansatte gjennom et samarbeid med flyktningetjenesten.

  • Rennebu.com, et samarbeid mellom Rennebu Idrettslag, Rennebu Næringsforening, Bygdasenteret og Rennebu kommune.

  • Det er søkt midler på klimasats. Prosjektene vi søkte på der var skog i skolen, elektrifisering av gocart og areal og transportplanlegging. Dessverre ble vi ikke tilgodesett med støtte fra dette programmet. Vi søkte støtte til husbanken for å gjennomføre et forprosjekt på et signal bygg i sentrum. Vi har beskrevet bygget med flere funksjoner der det kan være aktiviteter for store og små, boliger for eldre/unge tilflyttere og muligheter for utleie. Denne søknaden ble innvilget og støtten var 560 000.- fra husbanken.

  • Vi har deltatt på prosessleder studie i regi av fylkeskommunen hvor det å gjennomføre gode prosesser var hovedmålet.

  • Det er gjennomført 2 nærings puber hvor tema har vært ski vm og ny E6.

  • Så langt har det vært gjennomført 3 regionale samlinger med alle I-LAG kommunene.17 visninger

Comments


bottom of page