top of page

Styret i RNF

Styret i Rennebu Næringsforening:

Siv Remetun Lånke - leder - mob 90078980

Inge Olav Nyberg - nestleder


Toril Dullum Lund

Elin Hørnquist

Mari Ytterhus, 1. vara

Kjell Erik Berntsen, 2. vara

5 visninger

Comments


bottom of page