top of page

DISTRIKTSSATSINGA I TRØNDELAG - I LAG

Leka, Høylandet, Snåsa, Meråker, Tydal og Rennebu er med i Trøndelag fylkeskommunes distriktssatsing. Satsinga har fått navnet I LAG og målet er å styrke utviklingsarbeidet i kommunene.

Mange distriktskommuner med få innbyggere har utfordringer med å ha nok kapasitet og kraft til å ta tak i de utviklingsmulighetene som finnes lokalt. Det gjelder for eksempel innen boligutvikling, næringsutvikling eller tjenesteutvikling. Gjennom Distriktssatsinga ILAG har deltakerkommunene fått tilført ressurser for å jobbe mer systematisk med utvikling.

En enhetlig og koordinert dialog mellom distriktskommunene, fylkeskommunen, statsforvalteren, KS, Innovasjon Norge og Distriktssenteret skal bidra til at kommunen kommer lenger og får til mer.

Har DU tanker og ideer, send epost til : ola.oie@rennebu.kommune.no!

bottom of page