top of page

Rennebu er en kommune i Trøndelag. Den grenser i nord til Orkland, i øst til Midtre Gauldal, i sør til Tynset, i sørvest til Oppdal og i vest til Rindal. Tettsteder i Rennebu er Berkåk med 959 innbyggere per 1. januar 2022.

Foruten Berkåk består Rennebu av grendene Ulsberg, Innset, Nerskogen, Stamnan og Voll. Kommunen ligger øverst i Orkladalføret.

bottom of page